Choroby zakaźne wieku dziecięcego – okresy wylęgania i zakaźności

Okresy wylęgania i zakaźności chorób wieku dziecięcego

Dużo mam pyta się mnie, jak długo dziecko z ospą czy trzydniówką może zakażać inne dzieci, a więc kiedy bezpiecznie może wrócić do przedszkola czy szkoły.

Trochę podstawowych informacji na początek

Okres wylęgania – to okres od początku zakażenia do czasu pojawienia się pierwszych objawów choroby zakaźnej. Okres wylęgania zależy od zjadliwości ( wirulencji) patogenu – jest to cecha określająca jak „sprytny” i groźny zarazem jest dany patogen. Wirulencja to nic innego jak suma zdolności do wniknięcia, namnożenia się oraz uszkodzenia tkanek zainfekowanego organizmu. Okres wylęgania zależy też od odporności danego organizmu. Dlatego też okresy wylęgania podawane są zawsze w pewnych przedziałach czasowych ( np 18-72 godziny dla grypy). Dlaczego u niektórych będzie to 18 godzin a u niektórych 72 godziny już wiemy.

Zakaźność – zdolność patogenu do wywoływania infekcji. Pacjent, który przebył mononukleozę zakaźną, pozostaje zakaźny okresowo do końca swojego życia.

I najważniejsza tabelka

 

Na podstawie PEDIATRIA tom 2 pod redakcją Wanda Kawalec, Ryszard Grenda, Helena Ziółkowska, PZWL, Warszawa 2013