BLOG PEDIATRA OLSZTYN PAWEŁ CEGIEŁKA

Zaparcie stolca

Zaparcie stolca

ZAPARCIE STOLCA Wg definicji za zaparcie stolca uważa się oddawanie twardych zbitych stolców i konieczność wzmożonego wysiłku podczas wypróżniania, a u dzieci przedszkolnych i starszych wydłużenie odstępów między defekacjami powyżej 3 dni. Większość dolegliwości ma charakter czynnościowy a jedynie niewielka ilość związana jest z chorobami przewlekłymi ( m.in. wady anatomiczne przewodu pokarmowego, choroba Hirschsprunga, mukowiscydoza,Więcej oZaparcie stolca[…]